Tým lékařů

MUDr. Petra Králová

MUDr. Petra Králová studovala střední školu Aiglon College ve Švýcarsku, kde získala maturitu z matematiky, fyziky a chemie, následně 3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 2008.

Během studia absolovovala půlroční stáž v Hopital Rangueil v Toulouse. Po promoci nastoupila do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde získala nejprve interní kmen a následně atestaci z oboru alergologie a klinická imunologie; na Oddělení alergologie a klinické imunologie zastávala funkci vedoucího lékaře.

Aktivně se účastnila odborných kongresů, publikovala články tkající se problematiky systémové mastocytózy a imunologie infekce covid-19, je členem odborných společností ČSAKI a ČLS JEP, držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání.

Od roku 2017 se věnuje též výuce studentů na domovské fakultě, kde je odborným asistentem na Ústavu imunologie a klinické biochemie. Ve své klinické praxi se věnuje převážně dospělým pacientům.

Mezi její záliby patří běh, snowboarding, četba, hra na klavír a cizí jazyky, mluví plynně anglicky a francouzsky.

Mudr. Iva Strnadová

Absolvovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v r. 2007, obor všeobecné lékařství. Předatestační přípravu vykonávala na neonatologickém a pediatrickém oddělení ve Fakultní nemocnici Bulovka a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Od roku 2016 se výhradně věnovala alergologii a imunologii se zaměřením na problematiku dětského věku. Následně získala v oboru Alergologie a klinická imunologie specializovanou způsobilost (atestaci). Aktivně se účastní kongresů a sympozií, publikovala články v odborných časopisech týkající se potravinové alergie a anafylaxe.

V současné době se věnuje diagnostice a léčbě celého spektra alergických chorob a poruch imunity zejména u dětských pacientů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie a držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.