MUDr. Iva Strnadová

Absolvovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v r. 2007, obor všeobecné lékařství. Předatestační přípravu vykonávala na neonatologickém a pediatrickém oddělení ve Fakultní nemocnici Bulovka a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Od roku 2016 se výhradně věnovala alergologii a imunologii se zaměřením na problematiku dětského věku. Následně získala v oboru Alergologie a klinická imunologie specializovanou způsobilost (atestaci). Aktivně se účastní kongresů a sympozií, publikovala články v odborných časopisech týkající se potravinové alergie a anafylaxe.

V současné době se věnuje diagnostice a léčbě celého spektra alergických chorob a poruch imunity zejména u dětských pacientů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie a držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.