MUDr. Petra Králová

MUDr. Petra Králová

MUDr. Petra Králová studovala střední školu Aiglon College ve Švýcarsku, kde získala maturitu z matematiky, fyziky a chemie, následně 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 2008.

Během studia absolovovala půlroční stáž v Hopital Rangueil v Toulouse. Po promoci nastoupila do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde získala nejprve interní kmen a následně atestaci z oboru alergologie a klinická imunologie; na Oddělení alergologie a klinické imunologie zastávala funkci vedoucího lékaře.

Aktivně se účastnila odborných kongresů, publikovala články týkající se problematiky systémové mastocytózy a imunologie infekce covid-19, je členem odborných společností ČSAKI a ČLS JEP, držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání.

Od roku 2017 se věnuje též výuce studentů na domovské fakultě, kde je odborným asistentem na Ústavu imunologie a klinické biochemie. Ve své klinické praxi se věnuje převážně dospělým pacientům.

Mezi její záliby patří běh, snowboarding, četba, hra na klavír a cizí jazyky, mluví plynně anglicky a francouzsky.